Αναβαθμίζοντας Σχολικό Συγκρότημα στην Καβάλα!

Μια Πρωτοποριακή Πράξη στο Πρόγραμμα GR-Energy του ΧΜ ΕΟΧ!

Πρότυπη Διαδικτυακή Πλατφόρμα για τους Μαθητές και τους Μεγάλους στην Πόλη μας!

Ενημερώσου για τα Εργαλεία μας

Εξοικείωση με την Ενέργεια

Εξοικείωση με την Ενέργεια

Εξοικείωση μαθητών, γονέων και όλων των πολιτών με τεχνολογίες και πρακτικές για τις ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
Δικτύωση με Δότριες Χώρες

Δικτύωση με Δότριες Χώρες

Πρακτικές και προσεγγίσεις στην Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχνσταιν για την πράσινη ενέργεια

Βασικοί Δείκτες της Πράξης του Δήμου Καβάλας

0
(Kwh/m2)
Mείωση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανα έτος
0
(tn CO2)
Mείωση εκπομπών ανα έτος