Επιτυχής Ολοκλήρωση Διημερίδας από το Δήμο Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας διοργάνωσε με επιτυχία δύο διαδικτυακές ημερίδα, την Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου στις 11:00 πμ – 13:30 μμ., στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια» / GR-Energy το οποίο συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) (75%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας (25%).

Οι διημερίδα διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που είναι Τεχνικός Συντονιστής της Πράξης.

Image

Το αντικείμενο των ημερίδων ήταν να αναδειχτεί ο στόχος και οι επιμέρους δράσεις της Πράξης, καθώς και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων της Πράξης που πραγματοποιούνται στο Σχολικό Συγκρότημα Περιγιαλίου του Δήμου Καβάλας.

Κατά την διάρκεια των ημερίδων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παρουσίαση κρίσιμων ενεργειακών τεχνολογιών όπως:

  • Η Πράξη του Δήμου Καβάλας.
  • Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ – ΕΞΕ σε κτίρια.
  • Ανασκόπηση των έξυπνων κτιρίων.
  • Ανασκόπηση της διαδικτυακής Πλατφόρμας της Πράξης του Δήμου Καβάλας.
  • Παρουσίαση νέων τεχνολογιών (Υδρογόνο).


Για όλους όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις ημερίδες παραπέμπουμε στις παρακάτω υπερσυνδέσεις:

 
Την Πρώτη Ημερίδα μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ
Την Δεύτερη Ημερίδα μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ