Εξοικείωση με την Ενέργεια

Ενσωμάτωση Συστήματος Συμπαραγωγής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Ενσωμάτωση Συστήματος Συμπαραγωγής στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Στο κτίριο εγκαθίσταται σύστημα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας στο κτίριο.

Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών, Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Ηλιακού Θερμικού Συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών, Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Ηλιακού Θερμικού Συστήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Στο κτίριο εγκαθίσταται ηλιακό θερμικό σύστημα και φωτοβολταϊκά πλαίσια για θέρμανση, ψύξη και ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας.