Εξοικείωση με την Ενέργεια

Ενσωμάτωση Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας

Ενσωμάτωση Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας

Στο κεντρικό αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου στην Καβάλα εγκαθίσταται γεωθερμική αντλία θερμότητας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και κλιματισμού.

Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών στο Πανεπιστήμιο Καβάλας

Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών στο Πανεπιστήμιο Καβάλας

Στο κτίριο εγκαθίσταται φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20 kW.

Ενσωμάτωση Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Φωτοβολταϊκών σε Πτέρυγα του Πανεπιστημίου Καβάλας

Ενσωμάτωση Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Φωτοβολταϊκών σε Πτέρυγα του Πανεπιστημίου Καβάλας

Στο κτίριο εγκαθίσταται σύστημα φωτοβολταϊκών και εξωτερική θερμομόνωση.

Ενσωμάτωση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας BEMS στο Πανεπιστήμιο Καβάλας (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας)

Ενσωμάτωση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας BEMS στο Πανεπιστήμιο Καβάλας (Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας)

Στο κτίριο εγκαθίσταται σύστημα διαχείρισης ενέργειας BEMS και φωτιστικά τεχνολογίας LED.