Εξοικείωση με την Ενέργεια

Ενσωμάτωση Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε Σχολικό Συγκρότημα στην Καβάλα

Ενσωμάτωση Εξωτερικής Θερμομόνωσης σε Σχολικό Συγκρότημα στην Καβάλα

Στο σύνολο των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος στην Καβάλα εγκαθίσταται εξωτερική θερμομόνωση, για την μείωση των καταναλώσεων του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη.

Ενσωμάτωση Ενεργειακών Κουφωμάτων σε Λύκειο στον Δήμο Φιλίππων

Ενσωμάτωση Ενεργειακών Κουφωμάτων σε Λύκειο στον Δήμο Φιλίππων

Στο κτίριο εγκαθίστανται ενεργειακά κουφώματα, με θερμοδιακοπτόμενα προφίλ αλουμινίου και ενεργειακούς υαλοπίνακες low-e.

Ενσωμάτωση Λέβητα Βιομάζας και Ενεργειακών κουφωμάτων στο Νηπιαγωγείο Αμυγδαλεώνα

Ενσωμάτωση Λέβητα Βιομάζας και Ενεργειακών κουφωμάτων στο Νηπιαγωγείο Αμυγδαλεώνα

Στο κτίριο εγκαθίσταται λέβητας βιομάζας και ενεργειακά κουφώματα. Οι λέβητες βιομάζας χρησιμοποιούν φυσικά καύσιμα.

Ενσωμάτωση Λέβητα Συμπύκνωσης, Εξωτερικής Θερμομόνωσης, Ενεργειακών Κουφωμάτων και LED σε Σχολικό Συγκρότημα στην Καβάλα

Ενσωμάτωση Λέβητα Συμπύκνωσης, Εξωτερικής Θερμομόνωσης, Ενεργειακών Κουφωμάτων και LED σε Σχολικό Συγκρότημα στην Καβάλα

Στο κτίριο εγκαθίσταται λέβητας συμπύκνωσης, εξωτερική θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα και φωτισμός τεχνολογίας LED.

Ενσωμάτωση Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Φωτιστικών LED σε Σχολικό Κτίριο στην Καβάλα

Ενσωμάτωση Εξωτερικής Θερμομόνωσης και Φωτιστικών LED σε Σχολικό Κτίριο στην Καβάλα

Στο κτίριο εγκαθίσταται εξωτερική θερμομόνωση και φωτισμός τεχνολογίας LED.