Εξοικείωση με την Ενέργεια

Ενσωμάτωση Ηλιακού Θερμικού Συστήματος και Φωτοβολταϊκών στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας

Ενσωμάτωση Ηλιακού Θερμικού Συστήματος και Φωτοβολταϊκών στο Κλειστό Κολυμβητήριο Καβάλας

Στο κτίριο εγκαθίσταται ηλιακό θερμικό σύστημα και φωτοβολταϊκά.

Ενσωμάτωση Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας, Φωτιστικών LED και Φωτοβολταϊκών στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμίτσας

Ενσωμάτωση Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας, Φωτιστικών LED και Φωτοβολταϊκών στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμίτσας

Στο κτίριο εγκαθίσταται φωτοβολταϊκά, γεωθερμική αντλία θερμότητας και φωτιστικά τύπου LED.