Εργασίες Ενεργειακής Εναβάθμισης στο Σχολικό Συγκρότημα Περιγιαλίου Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας των EEA Grants 2014-21 και του Προγράμματος GR-Energy για την Πράξη του

Διαδικτυακή Διημερίδα του Δήμου Καβάλας για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια την Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ο Δήμος Καβάλας σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας των EEA Grants 2014-21 και του Προγράμματος GR-Energy για την Πράξη του