Αντικείμενο

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος Περιγιαλίου που βρίσκεται ανατολικά της Καβάλας, στη συνοικία Περιγιάλι (Σάμου 2), σε έκταση 10.640μ2. Το συγκρότημα περιλαμβάνει τις εξής σχολικές μονάδες: 1ο ΕΠΑΛ, 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, Εσπερινό Γυμνάσιο, Εργαστηριακό Κέντρο, ΔΙΕΚ

Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται έως και σε 4 επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, τα οποία στεγάζουν πλήθος δράσεων όπως: Αίθουσες Διδασκαλίας, γραφεία,  αποδυτήρια, κλειστό γυμναστήριο, εργαστήρια, λοιποί βοηθητικοί χώροι

Η Πράξη μας με τίτλο ««Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας» περιλαμβάνει τα παρακάτω Υπο-έργα (ΥΕ):

ΥΕ1: Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας
Περιλαμβάνει την ενίσχυση της θερμικής συμπεριφοράς του εξωτερικού κελύφους των κτιρίων, την αντικατάσταση επιλεγμένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων, την αναβάθμιση και τη διαχείριση του συστήματος θέρμανσης ψύξης και μηχανικού αερισμού, σε συνδυασμό με κλειστό κύκλωμα γεωθερμίας, σε βάθος 2m, εμβ. 960m2, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και την αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τύπου LED και του εξοπλισμού μετρήσεων και παρακολούθησης.

ΥΕ2: Παροχή Υπηρεσιών Επικοινωνίας και Δημοσιότητας της Πράξης
Πραγματοποιούνται δράσεις όπως η παρούσα διαδικτυακή πλατφόρμα, η δημιουργία ενημερωτικού υλικού, κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για μικρούς και μεγάλους, δράσεις δικτύωσης με τις Δότριές Χώρες καθώς και πληροφόρηση – ημερίδες για τα νέα της Πράξης.

ΥΕ3: Παροχή Υπηρεσιών Έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ex post για το Σχολικό Συγκρότημα Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας
Αφορά την διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex post για το σχολικό συγκρότημα Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
Image