Το Πλαίσιο

Βάσει της συμφωνίας ΕΟΧ, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία αποτελούν μέρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Η συμφωνία ΕΟΧ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1994, καθορίζει τον κοινό στόχο της συνεργασίας για τη μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δωρητριών και δικαιούχων χωρών.

Μέσω των επιχορηγήσεων ΕΟΧ και Νορβηγίας (EEA & Norway Grants), η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία έχουν διαθέσει € 2,8 δισ. σε 15 χώρες της ΕΕ για το σκοπό αυτό. Η Νορβηγία παρέχει σχεδόν το 98% αυτού του ποσού.

Τα EEA & Norway Grants αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην ενεργό ευρωπαϊκή πολιτική της Νορβηγίας, η οποία επιδιώκει την προώθηση μιας Ευρώπης πράσινης, ανταγωνιστικής, χωρίς αποκλεισμούς.

Μέσω των EEA Grants διατίθενται στην Ελλάδα € 116,7 εκ. για την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην προώθηση της συνεργασίας με τη Νορβηγία και τις άλλες δότριες χώρες.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά το διοικητικό και ρυθμιστικό πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 (ΧΜ-ΕΟΧ) υπογράφηκε την 31η Οκτωβρίου 2017 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Δοτριών Χωρών και ορίζει το ΚΑΠΕ ως Διαχειριστή Προγράμματος στη θεματική περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Ενεργειακή Ασφάλεια» με συνολικό προϋπολογισμό €10.000.000 (συνεισφορά των EEA Grants €7.500.000 και του ΠΔΕ €2.500.000), ενώ το επιπλέον ποσό των €50.000 προβλέπεται να διατεθεί από το Ταμείο Διμερών Σχέσεων.

Image